เรื่องเด่น

การให้ทุนอุดหนุนปี 2560

การให้ทุนอุดหนุนปี 2560

  กำหนดการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย การดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง "ระยะเวลาการดำเนินการเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ" ดังนี้ ภาคเรียนที่ 1 ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม  ภาคเรียนที่ 2  ยื่นข้อเสนอ.. Read More >>
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2561

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2561

                  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ   จัดโดย  มหาวิทยาลัยพายัพร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)   การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561 .. Read More >>
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

No thumbnail available
ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC)2018
คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานคริน.. Read More >>
No thumbnail available
ขอเชิญประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 40
สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันอ.. Read More >>
No thumbnail available
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการประชุมวิ.. Read More >>
สิงหาคม  2018
พฤอา
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

การรับเรื่องร้องเรียน

Untitled-1

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์

         เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิจัย เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  จึงจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีเรื่องหรือข้อสงสัยว่าหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ ได้กระทำการที่ไม่ถูกต้อง อันอาจทำให้เกิดความเสียหายได้