เรื่องเด่น

การให้ทุนอุดหนุนปี 2560

การให้ทุนอุดหนุนปี 2560

  กำหนดการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย การดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง "ระยะเวลาการดำเนินการเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ" ดังนี้ ภาคเรียนที่ 1 ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม  ภาคเรียนที่ 2  ยื่นข้อเสนอ.. Read More >>
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2561

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2561

                    การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ   จัดโดย  มหาวิทยาลัยพายัพร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)   การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ .. Read More >>
 
กันยายน  2017
พฤอา
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

การรับเรื่องร้องเรียน

Untitled-1

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์

         เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิจัย เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  จึงจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีเรื่องหรือข้อสงสัยว่าหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ ได้กระทำการที่ไม่ถูกต้อง อันอาจทำให้เกิดความเสียหายได้