หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบริการวิชาการ การทำตลาดและการตลาดดิจิทัล” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบริการวิชาการ การทำตลาดและการตลาดดิจิทัล” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม พื้นที่เป้าหมายระดับมหาวิทยาลัยพายัพ : มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับสาขาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน คณะบริหารธุรกิจ นำโดย อาจารย์ชีวพร อินแสง สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัด “โครงการบริการวิชาการ การทำตลาดและการตลาดดิจิทัล” เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการใช้สื่อออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ และการใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือในการนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การทำตลาดและการตลาดดิจิทัล” และกิจกรรมสันทนาการ ให้กับคุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่