หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       กิจกรรม “รวมพลังเฝ้าระวังสื่อ” ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ ตลาดประชารัฐ ถนนคนเดิน วัดบวกครกน้อย

กิจกรรม “รวมพลังเฝ้าระวังสื่อ” ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ ตลาดประชารัฐ ถนนคนเดิน วัดบวกครกน้อย

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสื่อในพื้นที่และจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ ตลาดประชารัฐ ถนนคนเดิน วัดบวกครกน้อย