หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       กิจกรรมรณรงค์ “เฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์” ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.00-14.30 น. ณ ตลาดประชารัฐศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมรณรงค์ “เฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์” ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.00-14.30 น. ณ ตลาดประชารัฐศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมรณรงค์ “เฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์” ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.00-14.30 น. ณ ตลาดประชารัฐศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสื่อ โดยมีกิจกรรมการแสดงชุด มาร่วมด้วยช่วยกัน(กสทช.) กิจกรรมการเดินรณรงค์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมตอบคำถาม การเฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์