หน้าหลัก      กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนภายในมหาวิทยาลัยพายัพ
กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนภายในมหาวิทยาลัยพายัพ

ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565
รายละเอียด (Read More)