หน้าหลัก      ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

 

**สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ติดต่อได้ที่ สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ โทร 053-241-255, 053-851-478-86 ต่อ 7202**----------------------------------------------------------------------------------------------

สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ติดต่อได้ที่
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ
อาคารเพ็นเทคอสต์ (ตึกบัณฑิตศึกษา) 
ชั้น 2 ห้อง 216
ตำบลหนองป่าครั่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000
โทรศัพท์: 0-5324-1255, 0-5385-1478 - 86 ต่อ 7202
E-mail: research_pyu2562@payap.ac.th