ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

New!!! ด่วน !!! ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัคร "ส่งบทความวิจัย" ครั้งที่ 2 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 12 (The 12th Payap University and UNRN Research Symposium 2022) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565
research ( 2022-01-08 10:29:48)

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร "ส่งบทความวิจัย" การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 12 (The 12th Payap University and UNRN Research Symposium 2022) ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
research ( 2021-12-14 10:02:01)

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 12 (The 12th Payap University and UNRN Research Symposium 2022) ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
research ( 2021-10-19 15:26:42)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์" "ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย" รับจำนวนจำกัด
research ( 2021-09-28 15:01:14)

NEW! คำขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย/บริการวิชาการ โดยใช้ทุนส่วนตัว (วจ01)
research ( 2021-05-11 12:16:10)

ดูทั้งหมด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง