หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์" "ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย" รับจำนวนจำกัด

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์" "ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย" รับจำนวนจำกัด

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยพายัพ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ฟรี  หัวข้อ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์"
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  ในวันศุรก์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
"ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย" 

โดย  วิทยากร   รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  สุดหนองบัว
                       คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางลิงค์   https://forms.gle/ZjTQ1JsSQpPDgj3NA
หรือสแกน ผ่าน QR code  ด้านล่างนี้

*ท่านที่เข้าร่วมอบรม ตามเวลาที่กำหนดและทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์  จะได้รับใบประกาศนียบัตร

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป /  รับสมัครจำนวนจำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานจริยธรรมการวิจัยในคน  สำนักวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยพายัพ
อาจารย์มนฤดี  ม่วงรุ่ง / คุณหทัยทิพย์  ตาแส่ง
โทร.053-851478-86 ต่อ 7202 , 7204