หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       NEW!!! ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง "นักวิจัย" ประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 1 อัตรา

NEW!!! ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง "นักวิจัย" ประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประกาศรับสมัครงาน  สำนักงานทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยพายัพ

ตำแหน่ง : นักวิจัย ประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาโท
ประสบการณ์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านวิจัย อย่างน้อย 2 ปี
 • หากมีประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การทำงานด้านนโยบายและแผนงานด้านวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS, Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. งานบริการทุนอุดหนุนวิจัย ทั้งภายในและภายนอก
 2. งานเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
 3. งานวิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นคว้าและข้อเสนอแนะทางนโยบายสาธารณะ
 4. งานเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ งานวิจัยสู่สาธารณะ การสื่อสารสาธารณะ
 5. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย
 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สำนักงานทรัพยากรบุคคล อาคารปฐมกาล ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพายัพ
โทร. 053-851478 ต่อ 312 หรือติดต่อทาง E-mail :  person@payap.ac.th