หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง "คู่มือขอทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ ปี พ.ศ. 2566”

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง "คู่มือขอทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ ปี พ.ศ. 2566”

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง "คู่มือขอทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ ปี พ.ศ. 2566”

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่สนใจการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน
ท่านสามารถดาวน์โหลด คู่มือเพื่อดำเนินการศึกษาและใช้เป็นแนวปฏิบัติ

ได้ตามลิงค์นี้   https://research.payap.ac.th/pyu/uploads/userfiles/file/Research_fund_manual_pyu2023.pdf