หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งแนะนำลิงก์ "การสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ"

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งแนะนำลิงก์ "การสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ"

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งแนะนำลิงก์ "การสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ"

คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลรายงานวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ

ได้ตามลิงก์นี้ : 
PYU Library catalog › Search results (payap.ac.th)