หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       NEW!!! ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี พ.ศ. 2566

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี พ.ศ. 2566

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี พ.ศ. 2566

ได้ตามลิงก์นี้  https://research.payap.ac.th/pyu/uploads/userfiles/Research_grant_pyu2023.pdf