หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       NEW!!! ประชาสัมพันธ์ แนะนำผลิตภัณฑ์จากการวิจัย โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ แนะนำผลิตภัณฑ์จากการวิจัย โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ แนะนำผลิตภัณฑ์จากการวิจัย โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ท่านที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกได้ที่ลิงก์นี้ :
https://research.payap.ac.th/home/?load=content&lang=th&id=0000000042

หรือท่านที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ติดต่อได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โทร 053-241-255, 053-851-478-86 ต่อ 7202