ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"
research ( 2023-03-24 20:17:22)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม "Thailand Research Expo 2023" ครั้งที่ 18
research ( 2023-02-16 14:27:17)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
research ( 2023-02-02 10:55:29)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 "Designing a Sustainable Future with Creativity" การออกแบบอนาคตที่ยั่งยืนด้วยความคิดสร้างสรรค์
research ( 2023-02-02 10:27:41)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง "คู่มือขอทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ ปี พ.ศ. 2566”
research ( 2023-01-12 10:47:23)

NEW!!! ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง "นักวิจัย" ประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 1 อัตรา
research ( 2022-12-14 10:39:54)

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง