ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง "คู่มือขอทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ ปี พ.ศ. 2566”
research ( 2023-01-12 10:47:23)

New!!! ด่วน!!! ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2566 "ส่งบทความวิจัย" การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพฯ ครั้งที่ 13 (The 13th Payap University and UNRN Research Symposium 2023)
research ( 2022-12-23 15:48:44)

NEW!!! ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง "นักวิจัย" ประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 1 อัตรา
research ( 2022-12-14 10:39:54)

New!!! ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และเข้ารับฟังการนำเสนอ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 13 (The 13th Payap University and UNRN Research Symposium 2023) ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
research ( 2022-10-17 11:37:43)

ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลด "รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12 (Proceedings 2022) (ฉบับเต็ม)
research ( 2022-03-04 11:35:19)

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง