ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

New!!! ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย "การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ 2566
research ( 2022-11-16 15:22:51)

New!!! ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และเข้ารับฟังการนำเสนอ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 13 (The 13th Payap University and UNRN Research Symposium 2023) ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
research ( 2022-10-17 11:37:43)

ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลด "รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12 (Proceedings 2022) (ฉบับเต็ม)
research ( 2022-03-04 11:35:19)

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง